Tělesná výchova         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


1 – Význam sportu a tělesných cvičení

2 – Pořadová cvičení, bezpečnost, hygiena

3 – Zdravověda I. – zásady 1. pomoci

4 – Zdravověda II. – typy úrazů, způsoby ošetření

5 – Lehká atletika – běžecké disciplíny

6 – Lehká atletika – skok daleký

7 – Lehká atletika – skok vysoký

8 – Lehká atletika – vrh koulí

9 – Lehká atletika – hod míčkem, hod oštěpem

10 – Sportovní hry – košíková

11 – Sportovní hry – odbíjená

12 – Sportovní hry – kopaná

13 – Sportovní hry – florbal

14 – Sportovní hry – házená

15 – Gymnastika – akrobacie

16 – Gymnastika – přeskok, cvičení na bradlech

17 – Standardní testy výkonnosti a pohybových dovedností

18 – Posilovací cvičení – jak správně sestavit posilovací trénink

19 – Strečink – protahování a uvolňování svalů

20 – Přímivé a vyrovnávací cvičení

21 – Tělesná výchova žáků s částečným uvolněním