Občanská nauka - 3         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Státní a národní symboly

2 – Národní tradice

3 – Státní svátky a významné dny

4 – Vznik ČSR

5 – Významné osobnosti českých meziválečných dějin

6 – Meziválečná kultura

7 – Mnichov 1938

8 – 2. světová válka

9 – Druhý odboj

10 – Holocaust, nacismus

11 – Pražské jaro 1968

12 – Listopad 1989, rozpad Československa

13 – Problémy současného světa

14 – Globalizace

15 – Příčiny a důsledky globalizace

16 – Trvale udržitelný rozvoj

17 – Skladba a cíle EU, orgány EU

18 – Postavení ČR ve světě

19 – ČR jako člen EU, OSN a NATO

20 – Činnost OSN a NATO