Občanská nauka - 2         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Stát

2 – Vznik a podstata státu

3 – Funkce státu

4 – Ústava a politický systém ČR

5 – Struktura veřejné správy a samosprávy 1. část

6 – Struktura veřejné správy a samosprávy 2. část

7 – Volby v ČR

8 – Základní hodnoty a principy demokracie

9 – Lidská a občanská práva

10 – Povinnosti občana v demokracii

11 – Občanská společnost, občanská participace

12 – Vlastnosti občana demokratického státu

13 – Vliv ŽP na život občana ve státě

14 – Stát a právo, právní stát

15 – Právo a spravedlnost

16 – Právní vztahy

17 – Soudy a soustava soudů v ČR

18 – Právo vlastnické

19 – Právo rodinné

20 – Právo trestní