Občanská nauka - 1         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Osobnost I. – rysy, charakter, schopnosti, temperament

2 – Osobnost II.

3 – Chování lidí, slušnost, morálka, etika

4 – Víra a ateismus

5 – Náboženství, církve, sekty, náboženský fundamentalismus

6 – Rasy, etnika, národy, národnosti

7 – Rasismus, genocida I.

8 – Rasismus, genocida – Židé, Romové, Slované

9 – Migrace v minulosti a dnes, azyl, emigrace a projevy xenofobie

10 – Etiketa

11 – Postavení mužů a žen ve společnosti

12 – Komunikace mezi lidmi

13 – Rodina a její význam, vztahy mezi generacemi

14 – Hospodaření jedince a rodiny

15 – Hospodaření jedince, rodiny, řešení krizových situací, sociální zabezpečení

16 – Třída a vrstevníci, šikana

17 – Problémy, zdroje a řešení konfliktů

18 – Masmédia, jejich funkce, kritický přístup k médiím, zdroj poučení, zdroj zábavy

19 – Kritický přístup k médiím, bulvární tisk

20 – Podstata a princip reklamy