Matematika E         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Povrch a objem krychle

2 – Povrch a objem kvádru

3 – Povrch a objem krychle a kvádru

4 – Povrch a objem hranolu

5 – Povrch a objem válce

6 – Povrch a objem hranolu a válce

7 – Povrch a objem jehlanu

8 – Povrch a objem rotačního kužele

9 – Povrch a objem jehlanu a kužele

10 – Povrch a objem koule

11 – Části koule

12 – Výpočty hmotnosti a spotřeby materiálu

13 – Povrch a objem složených těles

14 – Komolý jehlan a kužel

15 – Přehled stereometrie

16 – Statistika 1. část

17 – Statistika 2. část

18 – Statistika 3. část

19 – Užití statistiky 1. část

20 – Užití statistiky 2. část