Matematika C         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Obvod a obsah rovnoběžníka - příklady

2 – Obvod a obsah lichoběžníka

3 – Obvod a obsah kruhu 1. část

4 – Obvod a obsah kruhu 2. část

5 – Řešení úloh z praxe

6 – Lineární rovnice

7 – Lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli

8 – Lineární nerovnice 1. část

9 – Lineární nerovnice 2. část

10 – Soustava lineárních nerovnic

11 – Vyjádření neznámé ze vzorce 1. část

12 – Vyjádření neznámé ze vzorce 2. část

13 – Slovní úlohy na lineární rovnice

14 – Soustava 2 lineárních rovnic 1. část

15 – Soustava 2 lineárních rovnic 2. část

16 – Slovní úlohy na soustavy lineárních rovnic

17 – Kvadratické rovnice

18 – Diskriminant kvadratické rovnice

19 – Neúplné kvadratické rovnice

20 – Vlastnosti kořenů kvadratické rovnice