Matematika A         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Přirozená čísla

2 – Společný dělitel

3 – Společný násobek

4 – Celá čísla

5 – Racionální čísla

6 – Zlomky 1. část Sčítání a odčítání zlomků

7 – Zlomky 2. část Násobení zlomků

8 – Zlomky 3. část Dělení zlomkem

9 – Početní operace s desetinnými čísly

10 – Trojčlenka

11 – Převody jednotek

12 – Procenta

13 – Reálná čísla

14 – Intervaly

15 – Mocniny s celým exponentem

16 – Počítání s mocninami

17 – Mocniny se záporným exponentem

18 – Odmocniny 1. část

19 – Odmocniny 2. část

20 – Odmocniny 3. část