Fyzika - 2           tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Hydrostatický tlak

2 – Pascalův zákon

3 – Archimédův zákon

4 – Proudění kapalin

5 – Teplota a teplotní stupnice

6 – Přenos vnitřní energie, teplo

7 – Teplotní roztažnost látek

8 – Tepelné motory

9 – Kmitavý pohyb

10 – Kmitání tlumené a netlumené, vlastní a nucené

11 – Mechanické vlnění

12 – Zvuk

13 – Odraz a lom světla

14 – Lidské oko

15 – Fotoelektrický jev

16 – Radioaktivita

17 – Jaderné reakce

18 – Jaderná elektrárna

19 – Vesmír

20 – Gravitační zákon