Fyzika - 1           tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Druhy pohybů, rychlost

2 – Rovnoměrně zrychlený pohyb

3 – Volný pád

4 – Rovnoměrný pohyb po kružnici

5 – 2. Newtonův pohybový zákon (zákon síly)

6 – Mechanická práce a výkon

7 – Kinetická energie

8 – Potenciální energie

9 – Zákon zachování energie

10 – Elektrický náboj

11 – Coulombův zákon

12 – Elektrické napětí

13 – Elektrický proud

14 – Ohmův zákon

15 – Elektrická práce a výkon

16 – Magnetické pole

17 – Síla v magnetickém poli

18 – Vlastní indukčnost a cívky

19 – Elektromagnetická indukce

20 – Střídavý elektrický proud