Český jazyk - 3          tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Opakování učiva 2. ročníku

2 – Jazyková kultura

3 – Věta jednoduchá a souvětí

4 – Druhy vět

5 – Věta hlavní a věta vedlejší

6 – Základní a rozvíjející větné členy

7 – Dějiny filmu

8 – Nejslavnější české filmy

9 – Interpunkční znaménka

10 – Tvorba výpovědi

11 – Řečnické projevy

12 – Referát

13 – Literatura v boji proti diktatuře

14 – Hudební umění

15 – Grafické a formální stránky administrativního stylu

16 – Žádost

17 – Jednoduché úřední dokumenty

18 – Životopis

19 – Úvaha

20 – Výklad