Český jazyk - gramatika -2           tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Komunikační situace a strategie

2 – Rozdělení slovních druhů

3 – Podstatná jména

4 – Skloňování podstatných jmen

5 – Práce s textem

6 – Přídavná jména

7 – Přídavná jména přivlastňovací

8 – Opakování pravopisu

9 – Zájmena

10 – Číslovky

11 – Slovesa I.

12 – Slovesa II.

13 – Příslovce

14 – Neohebné slovní druhy

15 – Osobní dopis

16 – Úřední dopis

17 – Média jako zdroj informací

18 – Výstavba textu

19 – Odborný styl

20 – Publicistické útvary