Český jazyk - literatura - 1           tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Druhy umění

2 – Základy teorie literatury

3 – Základní literární pojmy

4 – Cizí kultury

5 – Mytologie – řecké báje

6 – Bible – Starý zákon

7 – Bible – Nový zákon

8 – Lidová slovesnost

9 – Pohádka a pověst

10 – Počátky národní literatury

11 – Kroniky

12 – Karel IV.

13 – Jan Hus

14 – Renesance a humanismus

15 – Barokní literatura

16 – Národní obrození

17 – Karel Havlíček Borovský

18 – Dobrodružná literatura

19 – Literatura pro děti a mládež

20 – Kulturní instituce