Chemie           tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Chemické látky a jejich vlastnosti

2 – Částicové složení látek

3 – Chemická vazba

4 – Chemické prvky, periodická soustava prvků

5 – Hydroxidy a jejich názvosloví

6 – Hydroxidy a jejich názvosloví

7 – Kyseliny a jejich názvosloví

8 – Kyseliny a jejich názvosloví

9 – Názvosloví organických sloučenin

10 – Názvosloví organických sloučenin

11 – Vlastnosti atomu uhlíku

12 – Organické sloučeniny v běžném životě

13 – Organické sloučeniny v běžném životě 2

14 – Oxidy a jejich názvosloví

15 – Oxidy a jejich názvosloví

16 – Chemické reakce

17 – Chemické rovnice

18 – Chemické sloučeniny

19 – Chemické výpočty

20 – Směsi a roztoky