Technická měření          tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Veličiny a jednotky
2 Chyby měření
3 Metody měření
4 Zápis o měření
5 Měření teploty
6 Měření vlhkosti a tlaku vzduchu
7 Měření délek
8 Měřítka, hmatadla
9 Posuvné měřítko
10 Mikrometrická měřidla
11 Optoelektronická měřidla
12 1.seminární práce (zadání)
13 Vyhodnocení měření
14 Měření úhlů 
15 Drsnost povrchu
16 Lícování - základní pojmy 1
17 Lícování - základní pojmy 2
18 Lícování - procvičování 1
19 Uložení, lícovací soustavy
20 Lícování - procvičování 2
21 Kalibry
22 Základní měrky
23 Protokol č. 2 (zadání)
24 Vyhodnocení měření
25 Kontrola tvaru a polohy
26 Zkoušky technického materiálu
27 Zkoušky pevnosti v tahu
28 Zkoušky pevnosti v tlaku a ohybu
29 Zkoušky pevnosti ve střihu a krutu
30 Statické zkoušky za zvýšených teplot 1
31 Statické zkoušky za zvýšených teplot 2
32 Dynamické zkoušky 1 
33 Dynamické zkoušky 2 
34 Tvrdost podle Brinella a Vickerse
35 Tvrdost podle Rockwella
36 Dynamické zkoušky tvrdosti
37 Další způsoby měření tvrdosti
38 Protokol č. 3 (zadání)
39 Vyhodnocení měření
40 Zkoušky technologických vlastností 1
41 Zkoušky technologických vlastností 2 
42 Zkoušky technologických vlastností 3
43 Zkoušky technologických vlastností 4 
44 Zkoušky technologických vlastností 5
45 Zkoušky technologických vlastností 6 
46 Vady materiálů, defektoskopie
47 Zkoušky prozařováním
48 Zkoušení ultrazvukem
49 Zkouška magnetoinduktivní
50 Zkoušky kapilární,
51 Zkoušení magn. a elektromagnetickými vlnami
52 Teoretická metalografie 1
53 Teoretická metalografie 2
54 Teoretická metalografie 3
55 Praktická metalografie
56 Smykové tření
57 Valivé tření
58 Měření smykového tření
59 Elektrický odpor
60 Elektrický proud
61 Elektrické napětí
62 Elektrický výkon
63 Procvičování látky
64 Zadání a vyhodnocení protokolu č. 5 
65 Závity
66 Teoretické měření závitů
67 Praktické měření závitů
68 Ozubená kola
69 Teoretické měření ozubených kol
70 Praktické měření ozubených kol

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 Teplotní stupnice
2 Měření teploty 1
3 Měření teploty 2
4 Teplo
5 Protokol č. 1 (zadání)
6 Vyhodnocení měření
7 Šíření tepla
8 Teplotní roztažnost látek
9 Účinnost
10 Protokol č. 2 (zadání)
11 Vyhodnocení měření
12 Protokol č. 3 (zadání)
13 Vyhodnocení měření
14 Změna skupenství
15 Protokol č. 4 (zadání)
16 Vyhodnocení měření
17 Procvičování učiva
18 Psychické vlastnosti člověka
19 Křivka učení
20 Test pozornosti
21 IQ test
22 Fyzické vlastnosti člověka
23 Měření indexu zdatnosti 1
24 Měření indexu zdatnosti 2
25 Parametry stroje
26 Měření v počítačové učebně 
27 Pracovní podmínky
28 Měření a kontrola řezných nástrojů
29 Měření součástí spalovacích motorů
30 Měření síly
31 Měření práce
32 Měření ploch 
33 Měření objemů
34 Měření rychlosti proudění
35 Měření průtoku 1
36 Měření průtoku 2
37 Měření průtoku 3
38 Měření průtoku 4
39 Měření průtoku 5
40 Měření otáček a frekvence kmitů
41 Měření kompresních tlaků
42 Měření krouticího momentu
43 Měření výkonu brzdami
44 Měření účinnosti brzd
45 Praktické měření účinnosti brzd 
46 Zkouška maziv 
47 Kalorimetrické zkoušky paliv
48 Rozbor spalin a technických plynů
49 Měření hustoty 
50 Protokol č. 5 a vyhodnocení měření
51 Vyvažování strojních součástí
52 Měření přesnosti obráběcích strojů
53 Měření základních podmínek obrábění
54 Zkoušky spalovacích motorů 
55 Charakteristiky spalovacích motorů
56 Měření spotřeby paliva
57 Zjišťování charakteristik odstředivých čerpadel
58 Měření strojů na stlačování a dopravu plynů