Technická mechanika           tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Úvodní hodina
2 Obsah, význam a rozdělení mechaniky
3 Úkoly a využívání mechaniky 
4 Síla,silová soustava,Newtonovy zákony
5 Výslednice sil
6 Moment síly
7 Síly působící na jedné nositelce,dvě různob.síly
8 Síly působící na jedné nositelce,dvě různob.síly
9 Síly se společným působištěm
10 Síly se společným působištěm
11 Síly se společným působištěm
12 Moment dvojice sil
13 Soustava sil neprotín. se v jednom bodě
14 Soustava sil neprotín. se v jednom bodě
15 Soustava sil neprotín. se v jednom bodě
16 Soustava sil neprotín. se v jednom bodě
17 Rovnováha  těles
18 Rovnováha  těles
19 Rovnováha  těles
20 Skládání, rozkládání a rovnováha
21 Způsoby uložení
22 Způsoby uložení
23 Nosník na dvou podporách - soust. rovnob. sil
24 Nosník na dvou podporách - soust. rovnob. sil
25 Nosník na dvou podporách - soust. obec. sil
26 Nosník na dvou podporách - soust. obec. sil
27 Nosník na dvou podporách - soust. obec. sil
28 Nosník na dvou podporách - soust. obec. sil
29 Vetknutý nosník
30 Vetknutý nosník
31 Vetknutý nosník
32 Vetknutý nosník
33 Příhradová konstrukce
34 Těžiště zákl. geometr. tvarů
35 Těžiště složené plochy
36 Těžiště složené plochy
37 Těžiště složené plochy
38 Těžiště složené plochy
39 Těžiště složené čáry
40 Těžiště složené čáry
41 Stabilita těles
42 Smykové tření
43 Smykové tření
44 Smykové tření
45 Čepové tření
46 Čepové tření
47 Čepové tření
48 Vláknové tření
49 Vláknové tření
50 Odpor při valení
51 Odpor při valení
52 Odpor při pohybu vozidla
53 Odpor při pohybu vozidla
54 Kinematika přímočarého pohybu
55 Kinematika přímočarého pohybu
56 Kinematika rotačního pohybu
57 Kinematika rotačního pohybu
58 Kinematika mechanických převodů
59 Impuls síly a hybnost
60 Impuls síly a hybnost
61 Potenciální a kinetická energie, zachování energie
62 Potenciální a kinetická energie, zachování energie
63 Potenciální a kinetická energie, zachování energie
64 Práce, výkon, příkon, účinnost
65 Tlak, Pascalův zákon, hydrostatický, Archimed. zákon
66 Tlak, Pascalův zákon, hydrostatický, Archimed. zákon
67 Rovnice kontinuity
68 Rovnice kontinuity
69 Bernoulliho rovnice
70 Bernoulliho rovnice

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 Úvodní hodina
2 Výslednice sil
3 Soustava sil neprotín. se v jednom bodě
4 Rovnováha otočně uložených těles
5 Nosník na dvou podporách 
6 Vetknutý nosník
7 Druhy a charakter namáhání těles
8 Druhy a charakter namáhání těles
9 Tah
10 Tah
11 Tah
12 Tah - výpočet napětí v tahu
13 Tah - výpočet napětí v tahu
14 Tah - dimenzování součástí
15 Tah - dimenzování součástí
16 Tlak
17 Tlak
18 Tlak
19 Otlačení
20 Otlačení
21 Smyk - střih
22 Smyk - střih
23 Napětí ve smyku
24 Napětí ve smyku
25 Střih
26 Střih
27 Střih
28 Krut
29 Krut
30 Napětí v krutu
31 Napětí v krutu
32 Krut - dimenzování součástí
33 Krut - dimenzování součástí
34 Ohyb
35 Ohyb
36 Ohybové napětí, posouvající síly
37 Ohybové napětí, posouvající síly
38 Ohybové napětí, posouvající síly
39 Ohybové napětí, posouvající síly
40 Ohybové napětí, posouvající síly
41 Ohybové napětí, posouvající síly
42 Ohybové napětí, posouvající síly
43 Ohyb - dimenzování součástí
44 Ohyb - dimenzování součástí
45 Ohyb - dimenzování součástí
46 Vzpěr
47 Vzpěr
48 Základní veličiny, stav látek
49 Základní vratné změny stavu plynů
50 Základní vratné změny stavu plynů
51 Řešení úloh z maturitních okruhů
52 Řešení úloh z maturitních okruhů
53 Řešení úloh z maturitních okruhů
54 Řešení úloh z maturitních okruhů
55 Řešení úloh z maturitních okruhů
56 Řešení úloh z maturitních okruhů
57 Řešení úloh z maturitních okruhů
58 Řešení úloh z maturitních okruhů