Technické kreslení           tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Technické normy
2 Technické výkresy
3 Druhy čar, měřítka zobrazení
4 Technické písméo ISO
5 Popisové pole
6 1. Samostatná práce 1
7 1. Samostatná práce 2
8 1. Samostatná práce 3
9 Způsoby zobrazování
10 Způsoby zobrazování II
11 Způsoby zobrazování III
12 Zadání 1. výkresu 
13 Technické zobrazování  těles 1
14 Technické zobrazování  těles 2
15 Technické zobrazování  těles 3
16 Technické zobrazování  těles 4
17 Umisťování obrazů 
18 Volba počtu obrazů
19 2. Samostatná práce
20 2. Samostatná práce
21 Druhy řezů
22 Kreslení řezů
23 Označování řezů
24 Průřezy
25 Kreslení průřezů
26 Označování průřezů
27 3. souborná práce    
28 3. souborná práce    
29 Vynesené tvarové podrobnosti
30 Přerušování obrazů    
31 Základy kótování
32 Kótování základních tvarů
33 Kótování úhlů, oblouků
34 Kótování sklonu - úkosu, jehlanovitosti, kuželovitosti
35 Kótování děr, jejich roztečí a opakujících se prvků
36  Základy  kótování  pro číslicově řízené stroje
37 Drsnost povrchu
38 4. samostatná práce
39 Základní pojmy uložení
40 Základní pojmy uložení
41 Tolerování rozměrů, úhlů  tvarů
42 Tolerování rozměrů, úhlů  tvarů
43 Výpočty uložení
44 Výpočty uložení
45 Kreslení a kótování závitů
46 Kreslení šroubových spojů
47 Kreslení šroubových spojů
48 Kreslení šroubových spojů
49 Kreslení šroubových spojů
50 Kreslení hřídelů
51 Kreslení hřídelů
52 Kreslení ložisek
53 Kreslení ložisek
54 Kreslení nýtů a nýtových spojů
55 Kreslení nýtů a nýtových spojů
56 Kreslení klínů, kolíků a per
57 Kreslení klínů, kolíků a per
58 Kreslení pružin
59 Kreslení svarů a svarových spojů
60 Kreslení svarů a svarových spojů
61 Kreslení svarů a svarových spojů
62 Kreslení svarů a svarových spojů
63 5. samostatná práce
64 5. samostatná práce
65 5. samostatná práce
66 Utěsňování rozebíraztelných spojů
67 Utěsňování pohybujících se strojních součástí
68 6. samostatná práce
69 6. samostatná práce
70 6. samostatná práce

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 Technické výkresy
2 Technické zobrazování jednoduchých tělěs 1
3 Technické zobrazování jednoduchých tělěs 2
4 Technické zobrazování jednoduchých tělěs 3
5 Řezy a průřezy
6 Řezy - kreslení
7 Řezy - kreslení
8 Kreslení strojních součástí 1
9 Kreslení strojních součástí 2
10 Kreslení strojních součástí 3
11 Kreslení strojních součástí 4
12 Kreslení strojních součástí 5
13 Kreslení strojních součástí 6
14 Kreslení strojních součástí 7
15 Vynesené tvarové podrobnosti 
16 Přerušování obrazů
17 Spojky
18 Spojky
19 Spojky
20 Spojky
21 1. souborná práce
22 1. souborná práce
23 1. souborná práce
24 1. souborná práce
25 1. souborná práce
26 Čtení montážních výkresů
27 Čtení montážních výkresů
28 Čtení a rozbor výrobních výkresů
29 2. souborná práce
30 2. souborná práce
31 2. souborná práce
32 2. souborná práce
33 2. souborná práce
34 2. souborná práce
35 2. souborná práce
36 3. souborná práce
37 3. souborná práce
38 3. souborná práce
39 3. souborná práce
40 3. souborná práce
41 3. souborná práce
42 3. souborná práce
43 Mechanické převody  a mechanizmy - druhy
44 Mechanické převody  a mechanizmy - 1
45 Mechanické převody  a mechanizmy - 2
46 Mechanické převody  a mechanizmy - 3
47 Mechanické převody  a mechanizmy - 4
48 Výpočty převodových poměrů
49 Výpočty převodových poměrů
50 Výpočty převodových poměrů
51 Schematické zobrazení základních převodů
52 Schematické zobrazení základních převodů
53 Schematické zobrazení základních převodů
54 Práce s tabulkami
55 Práce s tabulkami
56 4. souborná práce
57 4. souborná práce
58 4. souborná práce