Stroje a zařízení            tabulka předmětů

1. ročník
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Přehled strojů
2 Údržba a opravy strojního zařízení
3 Náhradní díly, zásoby
4 Druhy provozních hmot
5 Energie pro provoz strojů
6 Přehled a rozdělení jeřábů 1
7 Přehled a rozdělení jeřábů 2
8 Hlavní části zdvihadel a jeřábů 1
9 Hlavní části zdvihadel a jeřábů 2
10 Pohon zdvihadel a jeřábů
11 Nosné konstrukce jeřábů, bezpečnostní předpisy
12 Zvedací a sklápěcí ústrojí - členění
13 Zvedáky a kladkostroje - 1
14 Zvedáky a kladkostroje - 2
15 Výtahy
16 Transportní zařízení - členění 1
17 Transportní zařízení - členění 2
18 Pásový dopravník 1
19 Pásový dopravník 2
20 Ostatní typy dopravníků 1
21 Ostatní typy dopravníků 2
22 Druhy manipulačních prostředků
23 Bezpečnost provozu
24 Pneumatická doprava 1
25 Pneumatická doprava 2
26 Hydraulická doprava 1
27 Hydraulická doprava 2
28 Silniční motorová vozidla - rozdělení
29 Kolejová vozidla 1
30 Kolejová vozidla 2
31 Kolejová vozidla 3
32 Lodní doprava 1
33 Lodní doprava 2
34 Členění a charakteristika pístových strojů 1
35 Členění a charakteristika pístových strojů 2
36 Druhy pístových čerpadel 1
37 Druhy pístových čerpadel 2
38 Části pístových čerpadel 1
39 Části pístových čerpadel 2
40 Ostatní druhy čerpadel
41 Význam a členění pístových kompresorů
42 Schema, pracovní oběhy pístových kompresorů
43 Uspořádání kompresorů, chlazení, mazání
44 Bezpečnostní předpisy pro práci s kompresory
45 Rotační kompresory a vývěvy 1
46 Rotační kompresory a vývěvy 2
47 Význam a rozdělení spalovacích motorů 1
48 Význam a rozdělení spalovacích motorů 2
49 Příklady využití pístových strojů v praxi 1
50 Příklady využití pístových strojů v praxi 2
51 Příklady využití pístových strojů v praxi 3
52 Rozdělení lopatkových strojů
53 Hydrodynamická čerpadla 1
54 Hydrodynamická čerpadla 2
55 Význam a rozdělení ventilátorů 1
56 Význam a rozdělení ventilátorů 2
57 Význam a rozdělení ventilátorů 3
58 Turbodmychadla, turbokompresory - význam, rozdělení 1
59 Turbodmychadla, turbokompresory - význam, rozdělení 2
60 Chlazení a pohon turbokompresorů
61 Konstrukce turbodmychadel a turbokompresorů
62 Příklady využití lopatkových strojů v praxi 1
63 Příklady využití lopatkových strojů v praxi 2
64 Příklady využití lopatkových strojů v praxi 3
65 Obráběcí stroje 1
66 Obráběcí stroje 2
67 Tvářecí stroje 1
68 Tvářecí stroje 2
69 Jednoúčelové stroje a linky 1
70 Jednoúčelové stroje a linky 2

2. ročník
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 Výrobní systémy
2 Průmyslové roboty a manipulátory 1
3 Průmyslové roboty a manipulátory 2
4 Příklady využití strojů a zařízení pro strojírenskou výrobu
5 Vodní turbíny - typy, charakteristika 1
6 Vodní turbíny - typy, charakteristika 2
7 Provoz vodních turbín, kavitace
8 Vodní díla, hydrocentrály 1
9 Vodní díla, hydrocentrály 2
10 Parní turbíny - charakteristika, členění
11 Hlavní části parních turbín
12 Provoz parních turbín
13 Plynové turbíny - charakteristika, členění
14 Plynové turbíny - hlavní části, provoz
15 Příklady využití turbín v praxi 1
16 Příklady využití turbín v praxi 2
17 Příklady využití turbín v praxi 3
18 Parní kotle - základní parametry, hlavní části
19 Provoz a údržba parních kotlů
20 Elektrárny - význam, členění
21 Tepelné elektrárny 1
22 Tepelné elektrárny 2
23 Tepelné elektrárny 3
24 Tepelné elektrárny 4
25 Jaderné elektrárny
26 Ostatní typy elektráren 1
27 Ostatní typy elektráren 2
28 Drtiče 1
29 Drtiče 2
30 Drtiče 3
31 Mlýny 1
32 Mlýny 2
33 Třídiče 1
34 Třídiče 2
35 Míchadla
36 Hnětače
37 Odstředivky
38 Vytápění - význam, druhy
39 Ústřední vytápění 1
40 Ústřední vytápění 2
41 Ústřední vytápění 3
42  Větrání, klimatizace 1
43 Větrání, klimatizace 2
44 Větrání, klimatizace 3
45 Průmyslové sušení 1
46 Průmyslové sušení 2
47 Domovní vodovody
48 Domovní plynovody
49 Elektrická energie - využití netradičních zdrojů 
50 Bioplynová stanice - princip činnosti
51 Výroba a příprava biomasy
52 Bioplynová stanice - míchací a dávkovací zařízení, fermentory
53 Bioplynová stanice - konstrukční řešení, bezpečnost
54 Bioplynová stanice - využití bioplynu pro výrobu elektrické energie
55 Bioplynová stanice - přípravná jímka, koncový sklad
56 Ochrana životního prostředí
57 Exhalace, odpadní vody
58 Pevné odpady