Strojnictví         tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64


1 Význam normalizace, použití norem
2 Technické normy a dokumentace
3 Rozdělení spojů, druhy namáhání
4 Spoje šroubové
5 Druhy závitů
6 Druhy šroubů
7 Druhy matic a podložek
8 Namáhání šroubových spojů
9 Dimenzování šroubových spojů
10 Dimenzování šroubových spojů 2
11 Kolíky a čepy
12 Výpočet kolíků
13 Výpočet čepů
14 Svěrné spoje 1
15 Svěrné spoje 2
16 Tlakové spoje 1
17 Tlakové spoje 2
18 Tlakové spoje 3
19 Perové spoje 1
20 Perové spoje 2
21 Perové spoje 3
22 Drážkové spoje
23 Klínové spoje 1
24 Klínové spoje 2
25 Nýtové spoje 1
26 Nýtové spoje 2
27 Svarové spoje
28 Pájené a lepené spoje
29 Pružiny 
30 Hřídele nosné a hybné
31 Hřídele - výpočet 1
32 Hřídele - výpočet 2
33 Hřídele - výpočet 3
34 Ložiska kluzná
35 Ložiska valivá
36 Mazání ložisek a vedení
37 Hřídelové spojky neovládané
38 Hřídelové spojky neovládané 2
39 Hřídelové spojky neovládané 3
40 Hřídelové spojky ovládané a samočinné
41 Pojistná spojka se střižnými kolíky 1
42 Pojistná spojka se střižnými kolíky 2
43 Pojistná spojka se střižnými kolíky 3
44 Pojistná spojka třecí
45 Brzdy 
46 Mechanické převody, zákl. pojmy
47 Třecí převody
48 Třecí převody 2
49 Řemenové převody 1
50 Řemenové převody 2
51 Řemenové převody 3
52 Řetězové převody 
53 Převody ozubenými koly
54 Převodovky
55 Variátory
56 Šroubový mechanizmus
57 Šroubový mechanizmus 2
58 Tekutinové mechanizmy
59 Tekutinové mechanizmy 2
60 Potrubí
61 Potrubí 2
62 Armatury
63 Utěsňování rozebíratelných spojů
64 Utěsňování pohyblivých součástí