Vzdělávání v ICT            tabulka předmětů

1. ročník
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Význam, obsah, cíle předmětu, zásady bezpečnosti práce
2 Základní informace 1
3 Základní informace 2
4 Hardware 1
5 Hardware 2
6 Hardware 3
7 Poznámky k hardwaru
8 Software
9 OS Windows-pracovní plocha
10 OS Windows-hlavní panel
11 OS Windows-práce s adresáři 1
12 OS Windows-práce s adresáři 2
13 OS Windows-další možnosti 1
14 OS Windows-další možnosti 2
15 Komprese dat, archivace 1
16 Komprese dat, archivace 2
17 Ochrana a zabezpečení dat
18 Ochrana autorských práv
19 Opakování
20 Word 2010–popis prostředí, možnosti programu
21 Word 2010-základní editace textu, formátování, zarovnávání
22 Word 2010-práce se soubory, nastavení stránky
23 Word 2010-tabulky
24 Word 2010-práce se schránkou, náhrady textů, pravopis
25 Word 2010 – tvorba obsahu a rejstříku, úpravy a tisk
26 Word 2010 – vkládání obrázků a grafických objektů
27 Word 2010 – hromadná korespondence
28 Tvorba stránky podle předlohy 1
29 Tvorba stránky podle předlohy 2
30 Seznámení s PowerPointem
31 Šablona, textové pole, nový snímek v PowerPointu
32 Vkládání a úpravy obrázků
33 Řazení snímků, přechody mezi snímky, časování
34 Hypertextové odkazy
35 Grafické úpravy prezentace
36 Ukázka vytvoření prezentace
37 Samostatná práce
38 Principy a oblasti využití tabulkových procesorů
39 Excel-typy dat, základní operace s buňkami
40 Excel-struktura tabulek, formátování
41 Excel-vzorce, odkazy, využití funkcí, vyhledávání, třídění 1
42 Excel-vzorce, odkazy, využití funkcí, vyhledávání, třídění 2
43 Excel-tvorba grafů
44 Excel-tisk tabulek a grafů
45 Excel-export a import dat, propojení s dalšími aplikacemi
46 Ukázka vytvoření tabulky a grafu funkce
47 Samostatná tvorba tabulky
48 Samostatná tvorba tabulky-dokončení
49 Bitmapové editory-oblasti a příklady využití
50 Pracovní prostředky, grafické formáty
51 Metody práce, možnosti
52 Ukázky úprav
53 Ukázky úprav 2
54 Samostatná práce
55 Počítačová síť
56 Počítačová síť 2
57 Internet-základní informace
58 Internet-možnosti připojení
59 Internet-internetové prohlížeče
60 Internet-vyhledávání na internetu
61 Internet-další služby a možnosti
62 Internet-počítačová pošta
63 Internet-komunikační možnosti
64 Internet-vystavení vlastních dat
65 Výroková logika
66 Algoritmizace
67 Ukázky programů 1
68 Ukázky programů 2
69 Ukázky programů 3
70 Ukázky programů 4

2. ročník
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 Význam, obsah a cíle předmětu
2 Princip a účel vektorové grafiky
3 Zonner Callisto-základní seznámení
4 Kreslení jednotlivých primitiv
5 Editace objektů
6 Zrcadlení a řazení objektů
7 Tvarování objektů
8 Tvarování objektů 2
9 Procvičování
10 Galerie Výplň a Barvy
11 Galerie Pero, Průhlednost a Stín
12 Galerie Transformace, Zarovnání objektů
13 Galerie Rozmístění objektů a Sjednocení velikosti
14 Galerie Logické operace
15 Procvičování
16 Galerie Hladiny, Styly, Symboly
17 Vodící linky, Síť, Vícenásobné kopírování
18 Kliparty, Šablony
19 Tvorba textu
20 Skenování, Bitmapy
21 Tisk, Export
22 Ostatní užitečné funkce
23 Závěrečná práce-grafika 1
24 Závěrečná práce-grafika 2
25 Závěrečná práce-grafika 3
26 Závěrečná práce-grafika 4
27 Digitální fotografie-úvod
28 Digitální fotoaparát
29 Kompozice fotografií
30 Ukládání a sdílení fotografií
31 Editování fotografií - úvod
32 Editování fotografií - MS Office Picture Manager
33 Zoner Photo Studio - správa fotografií
34 Zoner Photo Studio - editace fotografií
35 Zoner Photo Studio - editace fotografií 2
36 Zoner Photo Studio - editace fotografií 3
37 Zoner Photo Studio - závěr
38 Digitální video
39 Úprava videa
40 Úprava videa – cvičení
41 Konverze a přehrávání videa
42 Zálohování, komprese dat
43 Databáze - úvod
44 Databáze - tvorba a editace tabulek
45 Databáze - tvorba vazeb a formulářů
46 Zapisování, hledání a řazení záznamů, tvorba pohledů
47 Opakování tvorby databáze, filtr
48 Dotazy, sestavy
49 Internet - úvod
50 Internet - vyhledávání
51 Vyhledávací operátory
52 Kritické posuzování informací, bezpečnost na internetu
53 Nákupy na internetu
54 Hledání polohy
55 Internet a státní správa, internetové bankovnictví
56 Internetové zpravodajství
57 WWW stránky
58 Další služby internetu