Konstruování v CAD            tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Zásady práce v učebně PC a bezpečnost práce
2 Význam, obsah a cíle předmětu, možnosti využití
3 Základní seznámení, význam a účel, palety nástrojů
4 Posun pohledu a ZOOM
5 Zadávání souřadnic a kreslicí pomůcky
6 Kreslení úsečky, oblouku a kružnice
7 Kreslení dalších primitiv
8 Manipulace s objekty
9 Úpravy objektů
10 Práce s hladinami
11 Komentáře ve výkresu a šrafování
12 Kótování
13 Závěrečná práce – návrh hřídele - 1. část
14 Závěrečná práce – návrh hřídele - 2. část
15 Základní seznámení, význam a účel programu
16 Pracovní prostředí pro modelování součástí
17 Konstrukce náčrtu – pracovní prvky, paleta nástrojů
18 Konstrukce náčrtu – nástroje pro kreslení náčrtu
19 Konstrukce náčrtu – geometrické vazby
20 Konstrukce náčrtu – rozměrové parametry
21 Modelování součástí – vysunutí
22 Modelování součástí – zkosení
23 Modelování součástí – zaoblení
24 Modelování součástí – díra
25 Modelování součástí – rotace
26 Modelování součástí – závit
27 Modelování součástí – zrcadlení
28 Modelování součástí – šablonování
29 Modelování součástí – tažení
30 Modelování součástí – spirála
31 Modelování součástí – skořepina
32 Modelování součástí – žebrování
33 Modelování součástí - rozdělení plochy a součásti
34 Modelování součástí – zešikmení, odstranění a záplatování plochy
35 Modelování součástí – editace plochy (prodloužení, nahrazení atd.)
36 Modelování součástí – obdélníkové pole
37 Modelování součástí – kruhové pole
38 Modelování součástí – ostatní funkce
39 Modelování součástí z plechu
40 Modelování součástí z plechu 2
41 Projekt – tvorba 3D modelů - sklenice
42 Projekt – tvorba 3D modelů - kryt kladky
43 Projekt – tvorba 3D modelů - čep kladky
44 Projekt – tvorba 3D modelů - stojan kladky
45 Projekt – tvorba 3D modelů - kladka
46 Projekt – tvorba 3D modelů - píst
47 Projekt – tvorba 3D modelů - hřídel
48 Projekt – tvorba 3D modelů - pohrabáč a skoba
49 Projekt – tvorba 3D modelů - páka
50 Projekt – tvorba 3D modelů - střižný kolík a hřídel
51 Projekt – tvorba 3D modelů - kotouče
52 Projekt – tvorba 3D modelů - střižnice
53 Projekt – tvorba 3D modelů - kreslení dle předlohy
54 Projekt – tvorba 3D modelů - kreslení dle předlohy 2
55 Tvorba sestavy
56 Vazby v sestavách
57 Sestava kladky
58 Sestava kladky 2
59 Sestava střižné spojky
60 Animace střižné spojky
61 Animace kladky
62 Generování konstrukčních prvků - hřídel
63 Generování konstrukčních prvků - ozubené kolo
64 Generování konstrukčních prvků - šnekové a kuželové ozubené kolo
65 Analýza FEM
66 Pevnostní analýza klíče
67 Pevnostní analýza sestavy
68 Pevnostní analýza nádrže
69 Výkres vygenerovaného hřídele
70 Výkres vygenerovaného ozubeného kola


2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 Zásady práce v učebně PC a úvod do předmětu
2 Projekt - návrh pracovní části svěráku 1
3 Projekt - návrh pracovní části svěráku 2
4 Projekt - návrh hlavní části svěráku 1
5 Projekt - návrh hlavní části svěráku 2
6 Projekt - návrh čelisti svěráku
7 Projekt - návrh kliky a šroubu svěráku
8 Projekt - tvorba sestavy svěráku
9 Projekt - tvorba animace svěráku
10 Projekt - návrh šroubových spojů svěráku
11 Tvorba 2D výkresové dokumentace - pohledy
12 Tvorba 2D výkresové dok. - částečný řez, řez-plát
13 Tvorba 2D výkresové dokumentace - detail, přerušit
14 Tvorba 2D výkresové dokumentace - kótování
15 Tvorba 2D výkresové dokumentace - osy
16 Tvorba 2D výkresu z 3D modelu 1
17 Tvorba 2D výkresu z 3D modelu 2
18 Tvorba 2D výkresu z 3D modelu 3
19 Ročníková práce - okružní pila - úvod
20 Ročníková práce - tvorba 3D modelu - přítlačné kotouče
21 Ročníková práce - tvorba 2D výkresu - přítlačné kotouče
22 Ročníková práce - tvorba 3D modelu - hřídel
23 Ročníková práce - tvorba 2D výkresu - hřídel
24 Ročníková práce - tvorba 2D výkresu - kótování hřídele
25 Ročníková práce - tvorba 3D modelu - podložka, víčko 1
26 Ročníková práce - tvorba 2D výkresu - podložka, víčko 1
27 Ročníková práce - tvorba 3D modelu a 2D výkresu–víčko 2
28 Ročníková práce - tvorba 3D modelu - řemenice
29 Ročníková práce - tvorba 2D výkresu - řemenice
30 Ročníková práce - tvorba 3D modelu - pouzdro
31 Ročníková práce - tvorba 2D výkresu - pouzdro
32 Ročníková práce - sestava okružní pily
33 Ročníková práce 2 – stahovák – úvod
34 Ročníková práce 2 – stahovák – rameno
35 Ročníková práce 2 – stahovák – čelist
36 Ročníková práce 2 – stahovák – šroub
37 Ročníková práce 2 – stahovák – tvorba sestavy
38 Ročníková práce 3 - vstřikovač – úvod, tyčka, matice
39 Ročníková práce 3 - vstřikovač – těsnění, jehla
40 Ročníková práce 3 - vstřikovač – regulační šroub, pružina
41 Ročníková práce 3 - vstřikovač - matice
42 Ročníková práce 3 - vstřikovač - matice 2
43 Ročníková práce 3 - vstřikovač - přípojka
44 Ročníková práce 3 - vstřikovač – tryska - 3D model
45 Ročníková práce 3 - vstřikovač – tryska - 2D výkres
46 Ročníková práce 3 - vstřikovač – tělo - 3D model
47 Ročníková práce 3 - vstřikovač – tělo - 3D model 2
48 Ročníková práce 3 - vstřikovač – tělo - 2D výkres
49 Ročníková práce 3 - vstřikovač – sestava
50 Ročníková práce 3 - vstřikovač – 2D výkres sestavy
51 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – vrtaná součást a šroub A
52 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – rukojeť a šroub B
53 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – pouzdro a kolík
54 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – tělo - 3D model
55 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – tělo - 2D výkres
56 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – čep a třmen
57 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – opěrka a šroub
58 Ročníková práce 4 - vrtací přípravek – sestava