Základy zemědělské výroby         tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Úvod
2. Vývojové tendence v zemědělství
3. Biologie rostlin 1
4. Biologie rostlin 2
5. Biologie rostlin 3
6. Biologie rostlin 4
7. Meteorologie
8. Půda a půdní činitelé
9. Výživa a hnojení rostlin 1
10. Výživa a hnojení rostlin 2
11. Ochrana rostlin 1
12. Ochrana rostlin 2
13. Soustava na zpracování půdy 1
14. Soustava na zpracování půdy 2
15. Setí a sázení 1
16. Setí a sázení 2
17. Ošetřování rostlin za vegetace
18. Výroba obilovin 1
19. Výroba obilovin 2
20. Výroba obilovin 3
21. Výroba luskovin 1
22. Výroba luskovin 2
23. Výroba olejnin 1
24. Výroba olejnin 2
25. Výroba okopanin 1
26. Výroba okopanin 2
27. Výroba pícnin 1
28. Výroba pícnin 2
29. Výroba speciálních plodin
30. Výroba ovoce
31. Výroba zeleniny
32. Bezpečnost a ochrana zdraví
33. Opakování

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Opakování 1
2. Opakování 2
3. Význam živočišné výroby
4. Vývojové tendence v živočišné výrobě
5. Základy anatomie a fyziologie HZ
6. Morfologické vlastnosti HZ
7. Fyziologické vlastnosti HZ
8. Produkce mléka, masa, vajec, …
9. Výživa HZ
10. Živiny a jejich rozdělení
11. Krmiva a jejich složení
12. Krmné dávky
13. Techniky krmení
14. Význam chovu skotu + plemena
15. Krmení, ustájení a ošetřování telat
16. Krmení, ustájení a ošetřování jalovic, dojnic
17. Krmení, ustájení a ošetřování býků a jatečného skotu
18. Dojení a ošetřování mléka
19. Odklízení a uskladňování chlévské mrvy
20. Význam chovu prasat a plemena
21. Produkce vepřového masa
22. Chov prasnic a selat
23. Chov jatečných prasat
24. Význam chovu drůbeže
25. Technologie chovu hrabavé drůbeže
26. Technologie chovu vodní drůbeže
27. Význam chovu koní
28. Plemena koní
29. Význam chovu ovcí
30. Význam chovu koz
31. Zásady hygieny při práci se zvířaty
32. Bezpečnost a ochrana zdraví
33. Ochrana životního prostředí, člověka,  zvířat, plodin, …