Zemědělské stroje a zařízení           tabulka předmětů

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83

1. Úvodní hodina, výrobní proces
2. Charakteristika a zvláštnosti zemědělské výroby
3. Složení zem. stroje a zařízení
4. Rozvod energie
5. Rozvod energie
6. Ovládací soustavy
7. Ovládací soustavy
8. Druhy dopravy - význam členění
9. Druhy dopravy - základní pojmy
10. Spádové, válečkové, vibrační dopravníky
11. Pásové dopravníky
12. Řtězové dopravníky
13. Korečkové, šnekové dopravníky
14. Pneumatické dopravníky- význam, členění
15. Kombinovaná pneum. doprava - ventilátory, potrubí
16. Kombinovaná pneum. doprava - násypky, dávkovače, odlučovače
17. Nemotorové doprav.prostředky
18. Přívěsy, návěsy - členění, charakteristika
19. Přívěsy, návěsy - konstrukce
20. Nástavby
21. Motorové dopravní prostředky
22. Paletizace, kontejnerizace
23. Zdvihadla
24. Zdvihadla
25. Jeřáby
26. Jeřáby
27. Nakladače
28. Nakladače
29. Cisterny, fekály
30. Čerpadla
31. Čerpadla
32. Rozvod kapalin
33. Rozvod kapalin
34. Zavlažovací soustavy
35. Zavlažovací soustavy
36. Mech. prostředky pro ochranu rostlin - členění
37. Postřikovače - princip činnosti
38. Postřikovače -konstrukce
39. Postřikovače - konstrukce
40. Postřikovače - příslušenství
41. Mechanizační prostředky pro zpracování půdy
42. Základní zpracování půdy
43. Základní zpracování půdy, podmítače
44. Pluhy
45. Pracovní části pluhu
46. Pluhy - radličné orební těleso
47. Pomocné části pluhu
48. Smyky
49. Brány
50. Brány - druhy, použití
51. Válce
52. Kypřiče
53. Plečky, hrobkovače, MP pro terénní úpravy
54. Rozmetadla statkových hnojiv - úvod
55. Konstrukce rozmetadel statkových hnojiv - první část
56. Konstrukce rozmetadel statkových hnojiv - druhá část
57. Rozmetadla průmyslových hnojiv - úvod
58. Rozmetadla průmyslových hnojiv - konstrukce
59. Rozmetadla průmyslových hnojiv - odstředivé rozmetací ústrojí
60. Rozmetadla průmyslových hnojiv - manipulace
61. Secí stroje - úvod
62. Secí stroje - členění, způsoby setí
63. Konstrukce secích strojů - 1. část
64. Konstrukce secích strojů - 2. část
65. Konstrukce secích strojů - příslušenství
66. Secí stroje - příslušenství
67. Sázecí stroje - úvod
68. Konstrukce sázecích strojů - 1. část
69. Konstrukce sázecích strojů - 2. část
70. Charakteristika pracovních operací při sklizni pícnin
71. Charakteristika pracovních operací při sklizni pícnin
72. Žací stroje - význam a členění
73. Žací stroje - význam a členění
74. Žací ústrojí - řez s oporou
75. Žací ústrojí - řez s oporou
76. Žací ústrojí - řez s oporou
77. Žací ústrojí - řez s oporou
78. Žací ústrojí - řez bez opory
79. Žací ústrojí - řez bez opory
80. Žací ústrojí - řez bez opory
81. Mačkače, kondicionéry
82. Obraceče, shrnovače
83. Obraceče, shrnovače

3. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75

1. Úvodní hodina
2. Samosběrací vozy - význam, účel
3. Samosběrací vozy - konstrukce, 1. část
4. Samosběrací vozy - konstrukce, 2. část
5. Sklízecí řezačky - význam, členění
6. Sklízecí řezačky - konstrukce, 1. část
7. Sklízecí řezačky - konstrukce, 2. část, adaptéry
8. Sklízecí řezačky- příslušenství
9. Technologický postup práce sklízecí mlátičky
10. Technologický postup práce sklízecí mlátičky
11. Žací ústrojí
12. Vkládací ústrojí
13. Mláticí ústrojí
14. Mláticí ústrojí
15. Separační a čisticí ústrojí
16. Dopravníky zrna a klásků, zásobník
17. Energetické zdroje, hydraulická soustava
18. Moderní prvky a příslušenství sklízecích mlátiček
19. Způsoby sklizně slámy
20. Samosběrací lisy - standardní balíky
21. Samosběrací lisy - standardní balíky
22. Samosběrací lisy - hranolové velkoobjemové balíky
23. Samosběrací lisy - válcové velkoobjemové balíky
24. Manipulační technika pro práci s balíky
25. Čištění a třídění zrna - principy
26. Čisticí a třídicí ústrojí
27. Čisticí a třídicí ústrojí
28. Čisticí a třídicí ústrojí
29. Sušárny
30. Skladování a moření zrna
31. Sklizeň brambor - způsoby sklizně, ATP
32. Stroje na odstraňování natě
33. Sklízeče brambor
34. Sklízeče brambor
35. Sklízeče brambor
36. Sklízeče brambor
37. Sklizeň cukrovky - způsoby sklizně, ATP
38. Ořezávače chrástu
39. Vyorávání a čištění bulev
40. Vyorávání a čištění bulev
41. Vyorávání a čištění bulev
42. Uskladnění brambor a cukrové řepy
43. Uskladnění brambor a cukrové řepy
44. Čerpadla
45. Vodárny
46. Napáječky
47. Napáječky
48. Ohřev vody
49. Sušení a uskladnění sena a slámy
50. Sušení a uskladnění sena a slámy
51. Prostředky pro silážování a senážování
52. Prostředky pro silážování a senážování
53. Prostředky pro zpracování okopanin
54. Míchače a dávkovače krmiv
55. Mech. prostř. pro zakládání krmiva
56. Mech. prostř. pro zakládání krmiva
57. Mech. prostř. pro zakládání krmiva
58. Způsoby ustájení zvířat
59. Odklízení výkalů při stelivovém ustájení
60. Odklízení výkalů při stelivovém ustájení
61. Odklízení výkalů při bezestelivovém ustájení
62. Odklízení výkalů při volném ustájení
63. Fyziologická podstata dojení
64. Části dojicího zařízení
65. Části dojicího zařízení
66. Dojírny
67. Chladicí zařízení
68. Ovládací a jisticí prvky elektr. obvodu, bezpečnostní opatření
69. Elektromotory
70. Ventilační systémy, elektrické ohradníky
71. Zásady seřizování, údržby a efektivního využívání zemědělských MP
72. Sklizňové linky
73. Sklizňové linky
74. Sklizňové linky
75. Linky pro zpracování produktů rostlinné a živočišné výroby