Technologie oprav            tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Úvodní hodina, měření, druhy měření, chyby měření
2. Měřítka, hmatadla
3. Posuvná měřítka, měření hloubek a osazení
4. Měřidla s mikrometrickým šroubem
5. Měřidla na úhly
6. Orýsování
7. Řezání kovů
8. Pilování
9. Pilování
10. Stříhání
11. Vrtání
12. Vrtání
13. Vrtání
14. Vyhrubování a zahlubování
15. Vystružování
16. Řezání závitů
17. Řezání závitů
18. Rovnání a ohýbání
19. Sekání a děrování
20. Nýtování
21. Zaškrabávání
22. Zabrušování a lapování
23. Vinutí pružin
24. Lepení a tmelení
25. Pájení na měkko
26. Mechanizované nástroje
27. Lícování - základní pojmy
28. Lícování - základní pojmy
29. Tabulky, výpočty
30. Uložení, lícovací soustavy
31. Výpočty
32. Kalibry a přesná měřidla
33. Kalibry a přesná měřidla

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
1. Význam předmětu
2. Princip pájení
3. Pájení měkké, tvrdé
4. Úvod, význam svařování
5. Svařování tavné
6. Svařování tlakové
7. Elektrický oblouk, základní pojmy
8. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 1 - svař. el. obl.
9. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 2
10. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 3
11. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 4
12. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 5
13. Transformátor
14. Svařovací dynamo
15. Usměrňovač, invertor
16. Technické údaje a obsluha
17. Popis elektrody
18. Druhy elektrod
19. Funkce obalu
20. Označování elektrod
21. Druhy svarů
22. Příprava zákl. materiálu
23. Značení svarů na výkresech
24. Značení svarů na výkresech 2
25. Svařovací polohy
26. Parametry svařování
27. Parametry svařování 2
28. Vady svarů
29. Vady svarů 2
30. Deformace a napětí
31. Deformace a napětí 2
32. Opakování
33. Opakování 2
34. Rozdělení svař. v ochr. atmosféře, svařovací plyny
35. MIG/MAG -zdroje pro svařování, hořáky
36. Svařovací dráty
37. Technologie svařování
38. Svařování TIG
39. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 1 - svař. plam.
40. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 2
41. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 3
42. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 4
43. Bezpečnost práce a ochrana zdraví 5
44. Acetylén
45. Kyslík
46. Láhve na svářečské plyny
47. Redukční ventil
48. Obsluha RV
49. Hadice
50. Bezpečnostní předlohy
51. Svařovací hořáky
52. Svařovací dráty
53. Druhy plamenů
54. Zpětné šlehnutí
55. Postup svařování, vady svarů
56. Řezání kyslíkem
57. Oceli
58. Svařitelnost
59. Destruktivní zkoušky
60. Nedestruktivní zkoušky
61. Opakování
62. Opakování 2
63. Opakování 3
64. Teorie strojního obrábění, řezné podmínky
65. Soustružení - podstata a stroje
66. Soustružnické nože
67. Upínání obrobků, zákl. technolog. operace
68. Frézování, frézky
69. Frézy, dělící přístroj
70. Obrážení a hoblování
71. Broušení
72. Strojní řezání
73. BOZP, opakování
74. Automatizace obrábění, méně běžné obrábění
75. Pomůcky a zařízení pro ruční tváření
76. Ohřev a ochlazování materiálů
77. Základní kovářské práce
78. Všeobecné zásady mont. a demont.
79. Montáž a demontáž  spojů šroub., klínových a perových
80. Montáž a demontáž ložisek
81. Montáž a demontáž převodů
82. Renovace - postup, volba metody
83. Renovace na opravný a původní rozměr

3. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60


1. Úvodní hodina
2. Základní terminologie v opravárenství
3. Průběh a příčiny opotřebení součástí
4. Technické kontroly v závislosti na opotřebení
5. Opravy pevných částí motoru
6. Opravy vložených válců
7. Opravy klikového mechanizmu
8. Opravy rozvodového mechanizmu
9. Opravy ventilů a ventilových sedel
10. Opravy kapalinového chlazení
11. Opravy vzduchového chlazení
12. Opravy a údržba sacího potrubí
13. Opravy a údržba výfukového potrubí
14. Opravy a údržba mazací soustavy
15. Opravy a údržba palivové soustavy vznětových motorů
16. Opravy a údržba palivové soustavy zážehových motorů
17. Opravy a údržba zapalovací soustavy
18. Opravy a údržba jednoúčelové a dvojúčelové spojky
19. Opravy a údržba násobiče kroutícího momentu
20. Opravy a údržba převodovky, přídavné převodovky a vývodového hřídele
21. Opravy a údržba rozvodovky
22. Opravy a údržba  koncových převodů
23. Opravy a údržba hydrostatických převodů uzavřených
24. Opravy a údržba hydrostatických převodů otevřených
25. Opravy a údržba hydrodynamických převodů
26. Opakování a upevňování učiva
27. Opravy a údržba mechanických brzd
28. Opravy a údržba kapalinových brzd
29. Opravy a údržba vzduchových brzd
30. Opravy a údržba vzduchových brzd přívěsných vozidel a strojů
31. Opravy a údržba řídícího ústrojí kolových traktorů
32. Opravy a údržba řídícího ústrojí pásových traktorů
33. Opravy a údržba pérování vozidel
34. Opravy a údržba tlumičů pérování
35. Opravy a údržba náprav a ostatních podvozkových částí
36. Opakování a upevňování učiva
37. Opravy a údržba zdrojové soustavy, akumulátory
38. Opravy a údržba zdrojové soustavy, alternátory
38. Opravy a údržba systémů regulace proudu a napětí
40. Opravy a údržba spouštěčů
41. Opravy a údržba elektrických obvodů, závady, jištění
42. Opravy a údržba osvětlení vozidel
43. Opravy a údržba spínačů, přepínačů, přerušovačů
44. Opravy a údržba el. spotřebičů zemědělských strojů a nářadí
45. Opravy a údržba strojů na zpracování půdy
46. Opravy a údržba secích strojů
47. Opravy a údržba sázecích strojů
48. Opravy a údržba rozmetadel statkových a průmyslových hnojiv
49. Opravy a údržba sběracího ústrojí
50. Opravy a údržba žacího ústrojí
51. Opravy a údržba mláticího ústrojí
52. Opravy a údržba vázacího ústrojí
53. Opravy a údržba ořezávacího ústrojí
54. Opravy a údržba vyorávacího ústrojí
55. Opravy a údržba dojicího zařízení
56. Opravy a údržba strojů pro dopravu kapalin
57. Opravy a údržba dopravníků pevných hmot
58. Opravy a údržba strojů pro přípravu krmiv
59. Opravy a údržba elektrických ohradníků
60. Opakování a upevňování učiva