Technická dokumentace           tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

1. Úvod
2. Technické normy
3. Druhy čar
4. Druhy technických výkresů
5. Měřítka, formáty výkresů
6. Technické písmo 1
7. Technické písmo 2
8. Popisné pole
9. Způsoby zobrazování 1
10. Způsoby zobrazování 2
11. Způsoby zobrazování 3
12. Sdružené průměty a technické zobrazování 1
13. Sdružené průměty a technické zobrazování 2
14. Sdružené průměty a technické zobrazování 3
15. Umisťování obrazů 1
16. Umísťování obrazů 2
17. Volba počtu obrazů
18. Řezy - druhy
19. Kreslení řezů
20. Průřezy - druhy, kreslení
21. Označování řezů a průřezů
22. Vynesené tvarové podrobnosti
23. Přerušování obrazů
24. Základní pravidla a pojmy kótování
25. Způsoby kótování tvarů 1
26. Způsoby kótování tvarů 2
27. Kótování úkosu, jehlanovitosti, kuželovitosti
28. Základní pojmy uložení
29. Tolerování rozměrů, úhlů, tvarů
30. Předepisování drsnosti povrchu
31. Předepisování úprav povrchu
32. Kreslení závitů
33. Kreslení závitů
34. Kreslení šroubů
35. Kreslení šroubů
36. Kreslení matic
37. Kreslení čepů
38. Kreslení kolíků s závlaček
39. Kreslení klínů a per
40. Kreslení hřídelů
41. Kreslení hřídelů
42. Kreslení ložisek
43. Kreslení ložisek
44. Kreslení ozubených kol
45. Kreslení ozubených soukolí
46. Kreslení pružin
47. Kreslení nýtů
48. Čtení výkresů se strojními součástmi
49. Čtení výkresů se strojními součástmi

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1. Úvod
2. Druhy technických výkresů
3. Čtení technických výkresů
4. Čtení technických výkresů
5. Kreslení šroubů a matic
6. Kreslení hřídelů
7. Kreslení čepů
8. Kreslení ozubených kol a soukolí
9. Technická dokumentace
10. Technická dokumentace
11. Technická dokumentace
12. Technická dokumentace
13. Rozbory výkresů - popisové pole
14. Rozbory výkresů
15. Rozbory výkresů
16. Rozbory výkresů
17. Rozbory výkresů
18. Servisní příručky
19. Servisní příručky
20. Servisní příručky
21. Servisní příručky
22. Tolerování rozměrů
23. Tolerování úhlů a roztečí
24. Tolerování poloh a roztečí děr
25. Tolerování tvaru a polohy
26. Označování materiálů
27. Konstrukční materiály
28. Předepisování jakosti povrchů
29. Předepisování úprav povrchu
30. Předepisování drsnosti povrchu
31. Lícování
32. Lícování
33. Lícování - výpočty
34. Kreslení strojních součástí
35. Kreslení strojních součástí
36. Kreslení strojních součástí
37. Kreslení strojních součástí
38. Kreslení strojních součástí
39. Kreslení strojních součástí
40. Kreslení strojních součástí
41. Kreslení strojních součástí
42. Kreslení strojních součástí
43. Kreslení strojních součástí
44. Kreslení strojních součástí
45. Technická dokumentace
46. Technická dokumentace
47. Technická dokumentace
48. Technická dokumentace
49. Technická dokumentace