Strojnictví            tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Význam normalizace a použití norem
2. Rozdělení spojů
3. Spoje šroubové
4. Spoje šroubové
5. Druhy šroubů
6. Druhy matic a podložek
7. Pojištění šroubových spojů
8. Spoje kolíkové a čepové
9. Spoje svěrné a tlakové
10. Spoje perové
11. Spoje klínové
12. Spoje nýtové
13. Spoje svarové
14. Spoje lepené a pájené
15. Pružiny
16. Potrubí
17. Armatury
18. Hřídele nosné a hybné
19. Ložiska kluzná
20. Ložiska valivá
21. Mazání ložisek a vedení
22. Hřídelové spojky neovládané
23. Hřídelové spojky ovládané
24. Samočinné spojky
25. Brzdy
26. Utěsňování součástí a spojů
27. Mechanické převody, zákl. pojmy, řemenové převody
28. Třecí převody, variátory
29. Řetězové převody
30. Převody ozubenými koly
31. Šroubový, vačkový a výstředníkový mechanizmus
32. Klikový a kulisový mechanizmus
33. Tekutinové mechanizmy

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Úvodní hodina, dělení prac. strojů
2. Rozdělení čerpadel
3. Objemová čerpadla
4. Objemová čerpadla
5. Objemová čerpadla
6. Odstředivá  čerpadla
7. Proudová čerpadla
8. Základní dělení kompresorů
9. Pístové kompresory
10. Pístové kompresory
11. Šroubové kompresory
12. Turbokompresory
13. Ventilátory
14. Dmýchadla
15. Vývěvy
16. Pracovní stroje - shrnutí
17. Základní rozdělení
18. Zdviháky
19. Navíjedla
20. Kladkostroje, visuté kočky
21. Jeřáby
22. Jeřáby
23. Výtahy
24. Dopravníky
25. Dopravníky
26. Nakladače
27. Manipulační prostředky
28. Dopravní vozíky
29. Vodní turbíny
30. Vodní turbíny
31. Parní turbíny
32. Plynové turbíny
33. Spalovací motory