Strojírenská technologie            tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Úvod do technologie
2. Vlastnosti technických materiálů 1
3. Vlastnosti technických materiálů 2
4. Mechanické zkoušky 1
5. Mechanické zkoušky 2
6. Technologické zkoušky
7. Nedestruktivní zkoušky 1
8. Nedestruktivní zkoušky 2
9. Železo a ocel
10. Vlastnosti a značení oceli 1
11. Vlastnosti a značení oceli 2
12. Slitiny železa na odlitky
13. Neželezné kovy
14. Práškové materiály
15. Nekovové materiály
16. Paliva, maziva a těsnicí materiály
17. Základy metalografie
18. Rovnovážný diagram Fe-Fe3C
19. Tepelné zpracování oceli
20. Žíhání oceli
21. Kalení oceli
22. Povrchové tvrzení oceli 1
23. Povrchové tvrzení oceli 2
24. Slévání 1
25. Slévání 2
26. Tváření kovů
27. Tváření za tepla
28. Tváření za studena
29. Koroze a ochrana proti korozi
30. Svařování tlakové
31. Svařování tavné
32. Pájení
33. Lepení