Řízení motorových vozidel            tabulka předmětů

3. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1. Úvod,seznámení s tématem,organizační záležitosti.
2. Kontrola před jízdou,Ovládání vozidla,Teorie jízdy.
3. Předmět úpravy, Výklad základních pojmů.
4. Křižovatky, § 11,20,21,22,23,70 - 76.
5. Křižovatky - řešení situací - test.
6. Základní podmínky účasti provozu na pozemních komunikacích.
7. Povinnosti řidiče motorového vozidla.
8. Znamení o změně směru jízdy, jízda v jízdních pruzích, jízda ve zvláštních případech.
9. Objíždění, předjíždění,  rychlost jízdy, vzdálenost mezi vozidly
10. Otáčení a couvání , zastavení a stání
11. Řidič nesmí zastavit a stát …
12. Železniční přejezd
13. Výstražná znamení
14. Osvětlení vozidel
15. Vlečení motorových vozidel
16. Provoz na dálnici
17. Provoz v obytné a pěší zóně, jízda vozidel s právem přednostní jízdy
18. Omezení jízdy některých vozidel,  čerpání pohonných hmot           
19. Překážka provozu na pozemních komunikacích,  zastavení v tunelu,  dopravní nehoda
20. Přeprava osob, přeprava nákladu
21. Chůze, útvar chodců
22. Obecná, místní a přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
23. Dopravní značky
24. Dopravní značky
25. Opakování dopravních značek, test PSP
26. Zastavování vozidel , měření rychlosti
27. Řidičské oprávnění, řidičský průkaz
28. Zdravotní způsobilost k řízení mot. vozidel
29. Související předpisy § 90 - 102
30. Související předpisy § 110 - 118
31. Související předpisy § 119 - 123
32. Související předpisy § 124 - 134
33. Bodový systém
34. Úkony kontroly vozidla před jízdou.
35. Kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubky drážek dezénu pneumatik, ...
36. Rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem,  kontrola množství oleje...
37. Signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru ...
38. Kontrola a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizace teploty ...
39. Funkce katalyzátoru výfukových plynů, funkce spojky, funkce převodovky
40. Funkce tlumiče pérování, kontrola množství brzdové kapaliny a její doplnění, ...
41. Posilovač brzd a řízení, rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou brzdou, antiblokovací systém (ABS)
42. Projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla, ošetřování akumulátoru
43. Pojisty v elektrické soustavě vozidla, výměna žárovek
44. Symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla.
45. Připojení tažného lana a tyče, připojování a odpojování přívěsu, povinné vybavení vozidla.
46. Chlazení motoru vzduchem, údržba a jeho regulace.
47. Palivová soustava vznětového motoru, odvzdušnění, regulátor otáček, omezovač rychlosti, udržba palivové soustavy.
48. Výfukový systém motoru, katalyzátor, turbodmychadlo, motorová brzda, čistič vzduchu (suchý, mokrý).
49. Převodovka, spojovací hřídel, diferenciál, kolové redukce a jejich ošetřování.
50. ABS, ASR, ESP.
51. Funkce provozní, odlehčovací a parkovací brzdy. Retardéry elektromagnetické a hydrodynamické.
52. Vzduchové brzdy, jejich kontrola a ošetřování.
53. Základní funkce tachografu a jeho obsluha, montáž sněhových řetězů.
54. Zdravotní příprava.
55. Zdravotní příprava.
56. Zdravotní příprava.
57. Zdravotní příprava.
58. Opakování praktické údržby vozidel, cvičný test pravidel silničního provozu.
59. Specifika začínajícího řidiče,aktivní a pasivní bezpečnost.
60. Prevence vzniku smyku a jeho zvládnutí.
61. Defenzivní jízda.
62. Chybné výkony řidiče způsobené vlivem únavy a vlivem drog.
63. Zákon 56/2001 Sb.
64. Závěrečné testy.