Opravárenství a diagnostika           tabulka předmětů

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

1. Základy opravárenství – úvod do světa práce
2. Ochrana člověka
3. Technologické postupy v opravárenství
4. Technologické postupy pro zkoušení a kontrolu
5. Technologické postupy pro seřizování
6. Technologické postupy demontáže a montáže
7. Garážování a skladování MV
8. Zkoušky pohybových vlastností a hospodárnosti MV
9. Dojezdové zkoušky, jízdní odpory
10. Zkoušky zrychlení
11. Zkoušky na válcové zkušebně
12. Diskuze, doplnění, opakování
13. Podvozek
14. Kontrola pneumatik a disků 1
15. Kontrola pneumatik a disků 2
16. Kola, demontáž, montáž, huštění, vyvažování, životnost 1
17. Kola, demontáž, montáž, huštění, vyvažování, životnost 2
18. Kola, demontáž, montáž, huštění, vyvažování, životnost 3
19. Kontrola geometrie, kontrolované parametry, postup 1
20. Kontrola geometrie, kontrolované parametry, postup 2
21. Kontrola geometrie, kontrolované parametry, postup 3
22. Kontrola geometrie, kontrolované parametry, postup 4
23. Diskuze, doplnění, opakování 1
24. Diskuze, doplnění, opakování 2
25. Diskuze, doplnění, opakování 3
26. Diskuze, doplnění, opakování 4
27. Brzdy
28. Závady brzd 1
29. Závady brzd 2
30. Zkoušení brzd 1
31. Zkoušení brzd 2
32. Odstranění závad 1
33. Odstranění závad 2

3. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

1. Konstrukce, diagnostika a opravy motorů
2. Pevné části motoru - přehled
3. Pevné části motoru - trhliny
4. Pevné části motoru - oprava závitu
5. Pevné části motoru - válce
6. Pevné části motoru - hlava
7. Pohyblivé části motoru - přehled
8. Pohyblivé části motoru - klikový hřídel
9. Pohyblivé části motoru - setrvačník
10. Pohyblivé části motoru - ojnice
11. Pohyblivé části motoru - písty
12. Rozvody čtyřdobých motorů 1
13. Rozvody čtyřdobých motorů 2
14. Rozvody čtyřdobých motorů 3
15. Rozvody čtyřdobých motorů 4
16. Rozvody čtyřdobých motorů 5
17. Rozvody dvoudobých motorů
18. Přeplňování motorů
19. Diskuze, doplnění, opakování 1
20. Diskuze, doplnění, opakování 2
21. Příslušenství spalovacích motorů
22. Mazací soustava 1
23. Mazací soustava 2
24. Mazací soustava 3
25. Mazací soustava 4
26. Chladicí soustava 1
27. Chladicí soustava 2
28. Chladicí soustava 3
29. Chladicí soustava 4
30. Chladicí soustava 5
31. Palivové soustavy 1
32. Palivové soustavy 2
33. Palivové soustavy 3
34. Palivové soustavy 4
35. Palivové soustavy 5
36. Systémy řízení motoru 1
37. Systémy řízení motoru 2
38. Diskuze, doplnění, opakování1
39. Diskuze, doplnění, opakování 2
40. Diskuze, doplnění, opakování 3
41. Diskuze, doplnění, opakování 4
42. Diskuze, doplnění, opakování 5
43. Diagnostika vozidel
44. Význam, využití a základní diagnostické metody 1
45. Význam, využití a základní diagnostické metody 2
46. Význam, využití a základní diagnostické metody 3
47. Význam, využití a základní diagnostické metody 4
48. Význam, využití a základní diagnostické metody 5
49. Měření elektrických veličin 1
50. Měření elektrických veličin 2
51. Měření elektrických veličin 3
52. Měření elektrických veličin 4
53. Měření elektrických veličin 5
54. Diagnostika elektrických a elektronických zařízení 1
55. Diagnostika elektrických a elektronických zařízení 2
56. Diskuze, doplnění, opakování 1
57. Diskuze, doplnění, opakování 2
58. Diskuze, doplnění, opakování 3
59. Diskuze, doplnění, opakování 4
60. Diskuze, doplnění, opakování 5