Elektrotechnika           tabulka předmětů

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

1. Elektrické napětí a proud
2. Ohmův zákon
3. Elektrická práce a výkon, účinnost
4. Kirchhoffovy zákony
5. Jednoduché elektrické obvody
6. Silové účinky v magnetickém poli
7. Elektromagnetická indukce
8. Vlastní indukce a vlastní indukčnost
9. Rezistor, cívka, kondenzátor
10. Vedení el. proudu v kapalinách
11. Bezpečnost při práci s elektrickým zařízením
12. Vodiče a polovodiče
13. Materiály pro zvláštní účely
14. Izolanty
15. Druhy schémat, principy tvorby
16. Základní elektrotechnické značky 1
17. Základní elektrotechnické značky 2
18. Rozdělení strojů
19. Transformátory
20. Synchronní stroje
21. Asynchronní elektromotory
22. Stejnosměrné stroje
23. Stejnosměrné stroje
24. Akumulátory - účel, princip práce, rozdělení
25. Akumulátory - konstrukce olověného typu, nabíjení
26. Akumulátory - hlavní parametry
27. Akumulátory - vlivy na kapacitu akumulátoru, údržba
28. Akumulátory - bezúdržbové typy
29. Akumulátory - opakování
30. Rozdělení elektrických měřících přístrojů
31. Měření digitálním multimetrem
32. Měření osciloskopem
33. Další metody měření
34. Zdrojová soustava - základní informace a názvosloví
35. Dynamo - zapojení, hlavní části, princip činnosti
36. Dynamo - konstrukce, údržba
37. Alternátor - účel, hlavní části, princip činnosti
38. Alternátor -  konstrukce
39. Alternátor - funkce diodového můstku, údržba
40. Zapojení alternátoru do obvodu
41. Regulace dynam
42. Regulace alternátorů
43. Účel a druhy zapalování
44. Bateriové zapalování – schéma a princip práce
45.-46. Bateriové zapalování – konstrukce a funkce částí
47. Seřízení základního předstihu zážehu
48. Automatická regulace předstihu zážehu
49. Magnetoelektrické zapalování
50. Opakování

3. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

1. Opakování
2. Zapalovací svíčky – konstrukce, tepelná hodnota
3. Zapalovací svíčky – značení, závady
4. Polovodičová zapalování – základní informace
5. Náhrada přerušovače bezkontaktními snímači
6. Tranzistorové zapalování
7. Tyristorové zapalování
8. Zapalovací soustava – závady, údržba
9. Opakování – zapalovací soustava
10. Test znalostí
11. Spouštěče – účel, druhy, hlavní části
12. Požadavky na spouštěče
13. Zapojení spouštěče do obvodu
14. Spouštěč s výsuvným pastorkem
15. Spouštěč s inertním vysouváním pastorku
16. Spouštěč s výsuvnou kotvou
17. Dynamospouštěč
18. Opravy a údržba spouštěčů
19. Opakování - spouštěče
20. Účel a varianty žhavení, žhavicí svíčky
21. Ovládání žhavení
22. Fotometrické veličiny
23. Osvětlovací zařízení
24. Konstrukce světlometů
25. Údržba, opravy, nastavování světlometů
26. Směrová světla
27. Elektrické houkačky
28. Druhy soustav, dimenzování zařízení
29. Vodiče a druhy spojů
30. Jištění obvodů
31. Barevné a číselné značení
32. Odrušení vozidel
33. Palubní přístroje
34. Stěrače skel, intervalové spínače
35. Topná a klimatizační zařízení
36. Spínače a zásuvky
37. Centrální ovládání zámků
38. Příklad elektronického vstřikování
39. Automatická převodovka
40. Opakování
41. Elektrické ovládání oken
42. Ovládání sedadel a zrcátek
43. Bezpečnostní zařízení a imobilizér
44. Navigační systémy, ABS
45. Informační a diagnostická zařízení
46. Rozhlasová zařízení, přehrávače